EdTech Sweden – en konferens i tweets

Idag var det dags för en av Sveriges mest intressanta konferenser om lärande och teknologi. EdTech Sweden i Stockholm.

Jag jobbar med att definiera en genomtänkt utbildingsstrategi på ett företag. Så det här har varit ett bra tillfälle att ta in lite inspiration, knyta kontakter och få konkreta rådslag. Läs mer nedan där jag även har sammanfattat mina key takeaways med hjälp av mina och andras kloka Twitter tweets.

Livslångt lärande, ett stort begrepp och Carl Heath har inspirerat mig att lista ut vad det innebär för mig. Teknologi spelar så klart en viktig roll, framförallt förståelse för hur teknologi utvecklas hela tiden och hur den påverkar vårt beteende och våra vanor. Vi anpassar oss alltså till en ny teknologi men samtidigt bestämmer vi själv hur vi kan använda nya digitala prylar på olika sätt.

Varför spelar det någon roll inom inlärning och kompetensutveckling? Främst för att teknologin inte ska dominera och definiera hur vi utformar vara utbildningar. Snarare ska vi se till att teknologi tillämpas så att den digitala och fysiska världen växer ihop och att denna tillämpningen låter oss skapa innovativa utbildningsmiljöer.

Att skapa inkluderande inlärningskontexter är en ytterligare aspekt som Carl tar upp. De som har makt över data och teknologi ska förstår vad som står bakom alla datapunkter och algoritmer. Vi som utbildningsstrateger har ansvaret för att designa för alla och i processen ge stöd till anställda så att de klarar av den ökande kunskapshastigheten.

Som kompetensutvecklare tycker jag att man måste inse att man själv inte vet allt och inte vet bäst längre, en utveckling som påverkar hur jag ser på ”train the trainer” utbildningar till exempel. Trainers blir i ökande grad ansvariga för att visa upp en hel kunskaps- och metodpalett istället för att bestämma vilken del av den paletten ska användas för utbildningar. Stora datamängder är någonting som vi bör lära oss att förstå, så att vi kan skapa de bäst möjliga utbildningsstrategier. Det gäller även att förstår komplexa system och hur olika tekniska delar hänger ihop.

Detta var en viktig och bra inledning för idag.

Hur vet man vad man ska lära sig? Vilka kompetenser behöver våra anställda för utföra sina arbetsuppgifter? Darja Isaksson och Erik Fernholm tar reda på vilka konkreta färdigheter det finns man borde fokusera sig på inom kompetensutveckling.

Enligt Darja och Erik så finns det en motreaktion till komplexitet och vi måste lära oss att hantera den. Varje individ behöver lära sig att bestämma när man har tagit in nog mycket kunskap, då det i ett oändligt kunskapshav är omöjligt att analysera allt vatten, och när man är nog bra och när man ska be om hjälp. Självinsikt och självlederskap är centrala kompetenser. ”Learning how to learn” är en kurs jag kan komma på och vill bolla lite mer kring.

Hur fungerar kompetensutveckling och förändring i praktiken? Telias Helene Barnekow delar med sig om deras resa till engagemang och en kultur som möjliggör livslångt lärande.

Utbildningskvalitet, vad är det egentligen? En fråga jag själv ska jobba med den närmaste tiden.

HR workshopen är en extremt insiktsfull upplevelse för mig. Jag lyssnar mest och blir nästan paralyserad av alla buzz words som kastas runtikring. Att hitta balansen mellan att springa efter varje trend och skapa systematiska utbildningar som är flexibla och anpassbara blir allt viktigare. Livslångt lärande betyder också att äntligen släpper dem stora myterna som fortfarande finns kvar inom inlärning och kompetensutveckling.

Dagen närmar sig sitt slut. Hur står det till med EdTech branschen i Sverige? Vi ser mer och mer högteknologiska företag som använder sig av t.ex. artificiell intelligens eller eye-trackning. En anledningen skulle kunna vara att kunderna efterfrågar skalerbara lösningar. Emilie Nord säger att den interna utbildning på företag kommer utvecklas ännu snabbare och så småningom kommer den utvecklingen också nå hela utvecklingssektorn samt skolor ock högre utbildning.

Unionen vill under EdTech fånga upp frågorna som kommer påverka arbetsmarknaden. Digitalisering komma skapa möjligheter att fördela arbetet på ett helt annat sätt. Anställningsvillkor kommer förändras och arbetsuppgifter blir mer komplexa. Tekniken ska ta över det som vi inte själv vill eller kan utföra. En fort- och utbildningsstrategi borde vara integrerat i företagens vanliga strategi och verksamhet.

Lärandet och format – Olivier Crouzet tar över scenen och berättar om skolan 42. Nu händer det något som kanske bara fungerar i Sverige: vi byter till engelska och jag undrar varför hela konferensen hittills har hållits på svenska om alla beskrivningar funnits på engelska. Skapar det inte förväntningar bland deltagarna som nu inte riktigt uppfylls?

edtechsweden

42 påminner mig på hur viktigt det är att tänka stort och satsa på innovativa metoder och format angående lärande, inlärning och kompetensutveckling. David Black-Schaffer argumenterar att 42 filosofien kanske inte passar dem som är inte särskilt motiverat att utveckla sig och att det är lärare som måste stöttar mer i så fall.

David presenterar scalable-learning.com som bygger på aktivt lärande. Elever ska vara aktiva innan de kommer till en föreläsning och forskning har visat att de lär sig mer när man kopplar förberedning, frågor och direkt återkoppling, problemlösning och sammarbet med andra studenter. Mycket aspekter som vi inom corporate learning kan ta in och utvecklar till något som passar oss. Det finns för- och nackdelar med approachen, utvecklar en sådan kurs kräver m.m. mycket resurser och förberedande.

DecodingX är ledare utbildning som vill nå deltagare som själv vill ”keep up with digitalization”. Klara Adolphson delar med sig hur co-creation är en viktig del av projektet men också hennes arbete på HyperIsland. Fokuserar på att inte lämnar elever bakom sig.

AI inom EdTech – ett av de hetaste nyckelord just nu Anna Nordell Westling, Casper Norden och Joel Hellermark pratar om skräddarsytt utbildning som möjliggörs genom artificiell intelligens.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att jag är på rätt väg. Så många människor som vad med mig på konferensen dela min vision av individualiserad och skalerbart lärande. Min fokus under de närmaste månaderna kommer bli att översätta mina visioner i en strategi och ännu viktigare i konkreta mål som jag kan implementera. Så många tanker att sortera, så många idéer att bolla kring. Jag ser fram emot det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s